Truckstop Trophy

Nu har anmälan stängt för lastbilsutställningen Truckstop Trophy 2018.
Vi tackar för allt intresse och ses på Hästkraftens dag 9 juni!

Har du frågor, kontakta Bengt-Göran Berginbengt-goran.bergin@bredband.net.