Veteran

veteran

Har du en veteranlastbil?

Anmäl dig till veteranutställningen som arrangeras av Åkerihistoriska sällskapet. På anmälningssidan väljer du veteran som klass.

 

Gå till Anmälan

 
 

Åkerihistoriska sällskapet